Kada sam se ponovo sastao sa svojim prijateljem iz detinjstva koji je odrastao na selu i igrao se sa njim prvi put posle deset godina, postao je odraslo telo. Kaho Imai

2256   1 godina
anonymous | 273 subscribers
2256   1 godina
„Hej, da li se sećaš ove amajlije?“ Kaho, koji je povređen u gradu, vratio se u nostalgično selo sa sećanjima na prošlost i ponovo se sreo sa svojim prijateljem iz detinjstva Jutakom prvi put posle deset godina. Međutim... "Pitam se da li sam zaboravio o
Please log in or register to post comments