Plesni odjel umjetničke škole koji je popularan na internetu prijavio se za seriju skupih, debelih zadnjica i lijepih grudi.