Ne zanima me dan, dijalog je jasan i lep, student ima veliku narav, a dečko jako lupa i sluša akcenat, izgleda da je sa severoistoka