Da li se svi sadašnji studenti usuđuju da se tako igraju?Imaju seks napolju tokom dana.I učenice se igraju sa Guanyin koji sedi na lotosu.