Najnoviji odliv Feng Yin Bird Sing-a Guomo Huihui završio je fotografisanje i bio je prisiljen na jebanje od strane fotografa da vrišti originalnu verziju 1080P visoke rezolucije