Ološ je prevario svoju davno omiljenu snaju u kuću dok mu je žena bila na službenom putu