Ušunjajte se u javni toalet na tržištu talenata i potajno fotografirajte nekoliko djevojaka koje nose suknje da se prijave